NATIONAL KAMPAGNE: TV & BIOGRAFSPOT

Dette reklamespot blev eksponeret med 1 mio. unikke views i de danske biografer og på TV2, TV2 ZULU og på TV2 Sport. Dertil kom intens mediedækning, fordi kampagnen lykkedes at sætte dagsordenen i kampagneperioden.

Abort-emnets tabuisering blev udnyttet som brændstof for kampagnen. Spottet stillede nemlig kampagnen i en gunstig situation. Hvis Dansk Reklamefilm valgte at bringe spottet, ville det medføre modstand og dermed PR. Hvis Dansk Reklamefilm valgte at tage spottet af plakaten, ville det også skabe PR, pga. nyhedsværdien i et censureret biografspot. Sidstnævnte mulighed endte med at blive til virkelighed, og skabte således vejen for intens PR jf. kampagnestrategien.

Baggrunden for reklamespottet var, at Retten Til Liv oplevede mange henvendelser fra kvinder, som følte sig presset til abort af deres mænd. Organisationen stillede mig derfor opgaven, at udvikle en landsdækkende kampagne, målrettet mænd, omkring fars dag 2015. Resultatet blev en politisk ukorrekt reklamefilm, som blev vist i bedste sendetid på TV2, TV2 ZULU, TV2 SPORT samt udvalgte danske biografer.

Men at påvirke, og ligefrem ændre, værdiorienterede holdninger, er dog noget af det sværeste inden for reklame. Medievalg, og spottets tone of voice, sigtede derfor mod at skabe en følelsesmæssig modfortælling. Den unge målgruppe oplever nemlig, at det er svært at identificere sig med far-rollen, hvorfor abort bliver en eftertragtet udvej. Derfor sikrede jeg, at mændene i kampagnen ikke tilhørte "ligusterhæk-segmentet" med tilhørende familie, vovse og plæneklipper. I stedet brugte jeg unge trendsættere og hipstere, for at vise målgruppen, at far-rollen også kan udleves i et andet værdiunivers, som snarere rimer på festival, spontanitet og en ungdommelig politisk ukorrekt livsførelse.  


KAMPAGNEN SATTE DAGSORDENEN I ALLE STØRRE AVISER